Blog

Blog

Witamy Państwa na blogu o tematyce prawnej prowadzonym przez zespół Kancelarii Schiffer Sroczyński. Większość wpisów będzie dotyczyła zagadnień, z którymi mieliśmy styczność świadcząc usługi obsługi prawnej na rzecz naszych Klientów. Pozostałe wpisy dotyczą materii zgodnej z zainteresowaniami zawodowymi poszczególnych naszych współpracowników.

Naturalnie wpisy mają również odnosić się do zagadnień nurtujących naszych Czytelników. Dlatego też zachęcamy do zadawania pytań bezpośrednio pod poszczególnymi pozycjami, a nasz zespół w miarę możliwości będzie publikował kolejne wpisy stanowiące odpowiedzi na poszczególne Państwa pytania.

Jednocześnie zastrzegamy, że poszczególne wpisy nie stanowią opinii prawnych.


20.06.2017
Jak bronić się przed egzekucją wszczętą na podstawie nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, który został wysłany do pozwanego na nieaktualny adres zamieszkania?


Czymś zupełnie normalnym i powszechnym jest to, iż wiele osób fizycznych, ze względów m. in. zawodowych (jak i wielu innych) zmienia swoje miejsce zamieszkania (miejscem zamieszkania, zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego, jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu) lub jego adres (inny lokal w tej samej miejscowości). Zmiana miejsca zamieszkania, a także jego adresu, może czasem wiązać się z istotnym problemami.

Łukasz Schiffer


15.06.2017
Komitety audytu w nowej odsłonie

Niniejszy wpis jest omówieniem najważniejszych zmian dotyczących funkcjonowania komitetów audytu w kontekście świeżo uchwalonej ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem praktyki funkcjonowania spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz niewiążącą opinią w zakresie interpretacji niektórych, mniej jasnych zapisów wskazanej ustawy.

Adam Kotucha


10.05.2017
Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

W dniu 27 kwietnia 2017 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (dalej „Nowelizacja KPA”). Zgodnie treścią art. 18 Nowelizacji KPA, wprowadzone na jej mocy zmiany wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2017 roku.

Łukasz Schiffer


13.04.2017
Wykonanie zabezpieczenia na podstawie nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym

We wpisie dotyczącym podstaw wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, z którym można zapoznać się tutaj, wskazałem, iż jedną z korzyści płynących dla wierzyciela z uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym jest to, że zgodnie z art. 492 §1 Kodeksu postępowania cywilnego Nakaz zapłaty z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Oznacza to, że na podstawie takiego nakazu zapłaty, bez konieczności uzyskiwania klauzuli wykonalności, a więc przy znacznej oszczędności czasu, wierzyciel może uzyskać zabezpieczenie jego wierzytelności.

Łukasz Schiffer


06.03.2017
Zasady sporządzania umów cz. 6 – Preambuła oraz przedmiot umowy

Niniejszy wpis jest kontynuacją serii wpisów na temat sporządzania umów cywilnoprawnych i przedstawia w skrócie kwestię redagowania preambuły umowy cywilnoprawnej oraz paragrafu dotyczącego przedmiotu umowy.

Adam Kotucha


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny