Blog

Blog

Witamy Państwa na blogu o tematyce prawnej prowadzonym przez zespół Kancelarii Schiffer Sroczyński. Większość wpisów będzie dotyczyła zagadnień, z którymi mieliśmy styczność świadcząc usługi obsługi prawnej na rzecz naszych Klientów. Pozostałe wpisy dotyczą materii zgodnej z zainteresowaniami zawodowymi poszczególnych naszych współpracowników.

Naturalnie wpisy mają również odnosić się do zagadnień nurtujących naszych Czytelników. Dlatego też zachęcamy do zadawania pytań bezpośrednio pod poszczególnymi pozycjami, a nasz zespół w miarę możliwości będzie publikował kolejne wpisy stanowiące odpowiedzi na poszczególne Państwa pytania.

Jednocześnie zastrzegamy, że poszczególne wpisy nie stanowią opinii prawnych.


10.01.2017
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – część druga


Tak, jak zasygnalizowałem we wcześniejszym wpisie dotyczącym regulacji ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej „Ustawa o Terminach"), z którym można się zapoznać tutaj, ustawa ta przewiduje istotne z punktu widzenia każdego przedsiębiorcy regulacje, dotyczące uprawnienia do żądania od kontrahenta - który opóźnia się z płatnością odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, jak również rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

 

Łukasz Schiffer


14.12.2016
Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – część pierwsza

Świadcząc bieżącą obsługę prawną przedsiębiorców wiem, że do najistotniejszych ryzyk i problemów prawnych każdego przedsiębiorcy należą:

a)    brak płatności ze strony kontrahentów,
b)    płatności ze strony kontrahentów po umówionym terminie zapłaty,
c)    zastrzeganie długich terminów zapłaty w relacjach z kontrahentami o znacznie większym potencjale ekonomicznym.

Z tego też względu postanowiłem przybliżyć w tym wpisie regulację ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (dalej „Ustawa o Terminach), albowiem przewiduje ona szereg istotnych uprawnień przedsiębiorcy (i skorelowanych z nimi obowiązków jego kontrahenta) na wypadek braku płatności, płatności po terminie, czy też wymuszania przez kontrahenta o znacznie większym potencjalne ekonomicznym długich terminów zapłaty. Oczywiście ustawa ta nie rozwiązuje wszelkich problemów związanych z w/w ryzykami i problemami prawnymi, ale jej znajomość i wykorzystanie przewidzianych w niej instytucji pozwala na znaczne ograniczenie negatywnych skutków opisanych powyżej zjawisk.

Łukasz Schiffer


07.11.2016
Kto ma prawo do zachowku?

Ostatnio kilkukrotnie spotkałem się z pytaniami Klientów o kwestie związane ze spadkiem po zmarłym rodzeństwie, a w szczególności o kwestię ewentualnego uprawnienia do żądania zachowku po zmarłym bracie, czy siostrze, w związku z czym postanowiłem krótko przybliżyć tę instytucję.

Szymon Sroczyński


13.09.2016
Zasady sporządzania umów cz. 5 – komparycja – osoby prawne i ułomne osoby prawne

Niniejszy wpis jest kontynuacją serii wpisów na temat sporządzania umów cywilnoprawnych i przedstawia w skrócie kwestię oznaczania w komparycji umowy osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych (przede wszystkim - spółek prawa handlowego).

Adam Kotucha


10.09.2016
Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę, a wysokość odszkodowania należnego pracownikowi z tytułu wadliwego wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę.

Ciekawym zagadnieniem prawnym, które ma istotne znaczenie z punktu widzenia interesów pracownika oraz pracodawcy jest odpowiedź na pytanie, czy w sytuacji, w której strony umowy o pracę wydłużyły okres jej wypowiedzenia, a umowa ta została rozwiązana/wypowiedziana wadliwie (lub została rozwiązana przez pracownika bez okresu wypowiedzenia), pracownikowi należne jest odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za ustawowy okres wypowiedzenia, czy też za umowny okres wypowiedzenia.

Łukasz Schiffer


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat polityki dostępne w zakładce Polityka Bezpieczeństwa.

Akceptuję pliki cookies z tej witryny